O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Obecní knihovna v Rozdrojovicích je podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) základní knihovnou, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby:

1) zpřístupňuje knihovní dokumenty z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,

2) poskytuje ústní, bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše,

3) zprostředkuje informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy,

4) umožnuje přístup k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup.

 

Knihovna je evidovaná v databázi knihoven, kterou spravuje Ministerstvo kultury ČR, viz Osvědčení o zápisu do evidence knihoven (.pdf, 70 kB).

 

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • nabídku knihovního fondu obohacuje tzv. výměnný fond, knihy zapůjčené z Městské knihovny v Kuřimi,
  • v prostorách knihovny si můžete jen tak posedět a odpočinout, přemýšlet či si jen tak popovídat,
  • knihovna je ideální místo pro setkání s přáteli, dejte si sraz v knihovně:-),
  • na informační nástěnce u vchodu jsou pro vás připraveny vždy aktuální informace z kulturního či literárního dění.

 

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!