21. březen - Světový den poezie

21.03.2012 12:04

21. března se slaví jako Světový den poezie.

Rozhodnutí vyhlásit 21.březen jako den poezie byla přijata během zasedání organizace UNESCO v Paříži v roce 1999.
 

Hlavním cílem této akce je podpořit jazykovou rozmanitost prostřednictvím poezie  a nabídnout ohroženým  jazykům příležitost být vyslechnuty v rámci jejich komunity. Tento den je také určen pro podporu poezie, chce obnovit dialog mezi poezií a ostatním uměním, jako je divadlo, tanec, hudba, malování, měl by podpořit malé vydavatele a vytvořit atraktivní obraz poezie v médiích tak, aby umění poezie již nebylo považováno za zastaralou formu umění, nýbrž jako přednost umělců.
UNESCO vyzývá členské státy, aby se aktivně účastnily oslav Světového Dne poezie, na místní i národní úrovni za aktivní účasti národních komisí, nevládních organizací a veřejných a soukromých institucí jako jsou školy, obce, muzea, kulturní sdružení, nakladatelství a místní úřady.
 

Podrobné informace: https://www.un.org/en/events/poetryday/