Alarmující situace v kultuře

13.08.2019 13:42

Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odvolal bez jakéhokoli zdůvodnění během svého posledního dne ve funkci (31. 7.) předsedu Ústřední knihovnické rady PhDr. Víta Richtera, který působil ve funkci od roku 1998. Knihovnická veřejnost bije na poplach a připravuje kroky k vyjádření svého nesouhlasu s politickou kulturou této země, s rozhodnutími, která jsou účelová, netransparentní, nekorektní a kontroverzní. V dopise, který PhDr. Vít Richter obdržel 12. 8., s datem 31. 7., se uvádí „ministr změnil statut a jednací řád Ústřední knihovnické rady a na základě toho nově jmenoval předsedou stávajícího generálního ředitele Národní knihovny Martina Kocandu.“ Richter dal své odvolání do souvislosti s kritikou Ústřední knihovnické rady na adresu Národní knihovny. „Byla to taková šeptanda, ale naznačovalo se, že se Ústřední knihovnická rada trochu utrhla ze řetězu, protože jsme si dovolili kritizovat situaci Národní knihovny a zejména podíl ministerstva kultury na té situaci.“ Současně Antonín Staněk rozhodl, také 31. 7., navzdory opačnému stanovisku památkářů, o zrušení památkové zóny Hadí lázně. Nadační fond proti korupci se chystá podat kvůli tomuto rozhodnutí trestní oznámení. “Veškeré okolnosti případu jsou natolik podezřelé, že je vhodné, aby věc vyšetřila policie,” řekl serveru ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel Škácha. Prosadil tak zájmy developera Jaroslava Třešňáka, který patřil mezi největší sponzory loňské prezidentské kampaně Miloše Zemana.

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/kultura/ustredni-knihovnicka-rada-odvolani-predseda-vit-richter-ministr-kultury-antonin_1908122021_cha

PhDr. Vít Richter pracoval v letech 1998-2013 pracoval jako předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), od r. 2013 je jeho čestným předsedou, současně působí jako výkonný tajemník. Funkci předsedy Ústřední knihovnické rady vykonával nepřetržitě od roku 1998. Podílel se na přípravě knihovního zákona č. 257/2001, na přijetí a financování dotačního programu VISK – Veřejné informační služby knihoven“, má zásluhy na přijetí a realizaci Projektu internetizace knihoven, na koncipování a prosazování Programu podpory regionálních funkcí knihoven; spolupracoval na přípravě autorského zákona včetně následných novel. Jeho zásluhou se podařilo realizovat celostátní průzkumy čtenářství. Měl zásadní podíl na přípravě Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 – 2020. Je členem redakčních rad knihovnického časopis u Čtenář a revue Knihovna. V roce 2001 obdržel za přínos českému knihovnictví čestnou medaili Z. V. Tobolky, v roce 2010 byl poctěn Cenou českých knihovníků. Nejvyššího uznání se mu dostalo v prosinci 2011, kdy byl vyznamenán Cenou Ministerstva kultury ČR za přínos k rozvoji české kultury.