DOBRÁ ZPRÁVA PRO KNIHOVNY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

27.07.2016 12:44

 

Jihomoravský kraj poskytl novou dotaci na modernizaci obecních knihoven

 

V lednu 2016 schválila Rada Jihomoravského kraje nový dotační titul Obecní knihovny s cílem modernizace interiérů a technického vybavení veřejných knihoven v obcích do 3 000 obyvatel, na který Jihomoravský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 5 milionů korun.

 

Částka byla součástí dotací v celkové výši 50 milionů korun, které schválilo na svém dubnovém zasedání krajské zastupitelstvo v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje.

„Byly tak podpořeny projekty v oblasti obecní infrastruktury, také platby úroků při úvěrech, které mají obce na financování nejrůznějších akcí, podpořili jsme rovněž obecní knihovny,“ řekl hejtman Michal Hašek.

 

Zájem knihoven o vyhlášený dotační titul a jeho naléhavost potvrdilo 154 podaných žádostí, z nichž Rada Jihomoravského kraje podpořila 142 žádostí ve výši 5,047 mil. Kč. Dotace bude poskytnuta obcím zálohově.

 

Obce v Jihomoravském kraji tak po několika letech dostaly příležitost modernizovat svoje knihovny, které jsou zejména v menších sídlech často jediným kulturním zařízením působícím současně jako stmelující činitel společenského a komunitního života. Na jeden projekt bylo možné žádat finanční podporu ve výši 25 až 50 tisíc korun s tím, že jednou z hlavních podmínek byla minimálně 50% spoluúčast.

 

I menší revitalizace prostor obecních knihoven nabídne čtenářům a návštěvníkům příjemné zázemí pro rozvoj kulturního života obcí v Jihomoravském kraji.

 

Mezi úspěšnými žadateli byla také Obec Rozdrojovice, která s projektem Modernizace Obecní knihovny Rozdrojovice získala dotaci 25 000,- Kč na projekt v celkové výši 50 000,- Kč.

Součástí plánovaných úprav je například výmalba, pořízení nových regálů a zakoupení drobného mobiliáře.

Dotační titul Obecní knihovny je spolufinancován Jihomoravským krajem.