Dobrá zpráva pro Obecní knihovnu Rozdrojovice

25.03.2019 21:49

Ministerstvo kultury ČR schválilo v rámci dotačního řízení VISK 3 také dotaci pro Obecní knihovnu Rozdrojovice na modernizaci počítačového vybavení včetně nákupu dataprojektoru a prezentační techniky v plné výši požadavku - 15 tisíc korun, což je 70 % celkových nákladů. Z popisu projektu: "Cílem projektu je vybavit knihovnu moderní počítačovou a prezentační technikou na podporu komunitních, kulturních a vzdělávacích akcí:- modernizace ICT vybavení, které umožní efektivnější a rychlejší práci ve výpůjčním modulu - pořízení technického vybavené pro zajištění kulturních a vzdělávacích akcí (akce pro veřejnost s podporou čtenářství, komunitního života obce, mezigeneračního setkávání) a tím i nárůst registrovaných čtenářů a návštěvníků knihovny".

V průběhu prvního pololetí bychom počítačové vybavení v knihovně rádi modernizovali a začali plánovat aktivity s využitím dataprojektoru.