DOPORUČENÍ MINISTERSTVA KULTURY PRO PROVOZ KNIHOVEN OD 18. 5. 2020

22.05.2020 12:07

Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb., v období následujícím po ukončení nouzového stavu.

 

Je třeba důsledně dodržovat následující principy zvýšené hygieny:

  • dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m mezi lidmi, a to jak mezi návštěvníky vzájemně, tak mezi zaměstnanci knihoven a zejména při poskytování služeb mezi pracovníkem knihovny a čtenářem
  • používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu veřejností i zaměstnanci knihovny
  • u vstupu do knihovny návštěvník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny
  • zaměstnanci knihoven používají při poskytování služeb a práci s knihovním fondem ochranné rukavice
  • v knihovnách zajistit pravidelný důsledný úklid s důrazem na hygienu často dotýkaných povrchů

 

Za dodržení výše uvedených pravidel může knihovna poskytovat veřejné knihovnické a informační služby v plném rozsahu (včetně prezenčních a studijních služeb), jakož i další služby ve smyslu § 4 odst. 3 knihovního zákona (pořádání kulturních a vzdělávacích akcí).

 

O pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 5 je nezbytné informovat veřejnost zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny a pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích.

 

 

Oddělení literatury a knihoven MK ČR, 15. 5. 2020

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/doporuceni-ministerstva-kultury-pro-provoz-knihoven-od-18-5-2020-4-cs3784.html