Dotace Ministerstva kultury ČR pro Obecní knihovnu Rozdrojovice schválena

09.05.2012 20:52

Ministerstvo kultury ČR schválilo v rámci dotačního řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram 3 – Informační centra knihoven

dotační titul pro Obecní knihovnu Rozdrojovice s názvem

Automatizace knihovny Rozdrojovice (Clavius REKS).

 

Podstatou projektu je kompletní automatizace knihovny, která spočívá v možnosti vyhledávat knihy z knihovny prostřednictvím elektronického katalogu na internetu a jejich půjčování přes počítač.

 

  • Prostřednictvím elektronického katalogu okamžitě zjistíte, zda je kniha v knihovně, případně je-li půjčená.
  • Knihy se budou půjčovat přes počítač a bude tedy možné okamžitě zjistit, kdy se mají vypůjčené vrátit. Z důvodu ochrany osobních údajů nebude možné sdělovat jméno čtenáře, který má knihu půjčenou.
  • Elektronický katalog poskytne dostatek informací o každé publikaci (autor, rok vydání, nakladatel, případně anotace – stručný obsah a obrázek obálky knihy).

 

Podmínkou přidělení dotace Ministerstvem kultury ČR je finanční spoluúčast zřizovatele knihovny.

 

Obecní knihovna tímto děkuje zastupitelstvu obce Rozdrojovice

za podporu automatizace knihovny, která patří v současné době mezi aktuální trendy rozvoje zejména malých obecních knihoven.

 

Podmínkou zahájení automatizovaného půjčování a využívání elektronického katalogu je uložení celého knihovního fondu do počítače (data se ukládají

na server Městské knihovny Kuřim), ukládání aktuálně probíhá.

 

Všechny nové přírůstky v knihovně již nyní naleznete v elektronickém katalogu knihovny na webové stránce:

https://katalog.mkkurim.cz/clavius/rozdrojovice/baze.htm

 

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje každoročně dotační řízení určené zejména pro malé obecní knihovny na podporu automatizace. Obecní knihovna Rozdrojovice se zapojila do regionální automatizace, kterou koordinuje a podporuje Městská knihovna Kuřim a tím vytváří podmínky pro další zkvalitňování služeb malých obecních knihoven v okrese Brno-venkov.