HÁDANKA NA LÉTO

07.07.2014 12:00


Děti, které vyluští hádanku a přinesou

po prázdninách do knihovny namalovaný obrázek z prázdnin, obdrží malý dáreček.


 Případnou pomoc rodičů děti jistě rády uvítají:-).


Hádanka - Koza, vlk a zelí


Jednoho dne se starý vesničan vracel z trhu domů. Měl s sebou kozu, vlka a v
podpaží svíral hlávku zelí. Vesele si pískal, jak se mu handlování povedlo,
když přišel k řece. Na břehu měl přivázanou malou pramici a už chtěl nasednout,
když tu ho náhle dobrá nálada opustila.


"Safra," říkal si, "vždyť já se do
té lodičky se vším tím nevejdu. A když tu nechám vlka samotného, sní mi kozu.
Když tu nechám kozu, sní mi zelí. Jak já to jenom provedu?"

Pomozte staříkovi dostat vlka, kozu a zelí na druhý
břeh. Do loďky se mu přitom vejde jen jedna věc.

A na žádném z břehů nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí...