Hodně pěkných čtenářských zážitků v roce 2017

16.01.2017 23:30

Vážení čtenáři, 

Obecní knihovna Rozdrojovice vám přeje úspěšný a šťastný rok 2017 a zejména spoustu nových a pěkných čtenářských zážitků. V novém roce na vás již čekají nejen nové a pěkné knížky, ale především nově vybavená knihovna. Díky vstřícnosti obce Rozdrojovice bylo v knihovně nově vymalováno, byly zakoupeny nové regály, včetně vybavení dětského koutku. Novinkou bude nově vybudovaný čtenářský koutek s křeslem a čtenářskou lampičkou. Finanční prostředky na modernizaci získala obec s pomocí nového dotačního titulu Obecní knihovny, který vyhlásil Jihomoravský kraj v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova. Věříme, že se vám v nových interiérech bude líbit a budete rádi knihovnu navštěvovat.