Jižní Morava čte 2019

11.09.2019 13:37

Také v letošním roce se Obecní knihovna Rozdrojovice zapojila do krajské literární soutěže JIŽNÍ MORAVA ČTE, tentokrát na téma TAJEMSTVÍ KNIHOVNY.

Cílem soutěže je podpořit čtenářství zejména u dětí, získat jejich zájem pro četbu, upozornit na rozmanitost služeb knihoven a vybudovat vztah mezi knihovnou a jejími čtenáři zejména z řad dětí a mládeže. 

Soutěžní kategorie:

Individuální:

• 1. kategorie literární  / 2.-3. tř. ZŠ
• 2. kategorie literární  / 4.-5. tř. ZŠ
• 3. Kategorie literární / 6.-9. tř. ZŠ, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií/

Kolektivní:
• 4. kategorie výtvarná /MŠ + 1. až 2.tř. ZŠ, 1 – 5 účastníků/
• 5. kategorie volné tvorby /1. – 4. třída, 1-3 účastníci/
• 6. kategorie volné tvorby / 6. – 9 tř. ZŠ, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií,  1-3 účastníci/
Forma:
Kategorie  literární: próza, povídka, legenda, pověst, fejeton, esej, novela,
Kategorie volné tvorby: ilustrovaný příběh, komiks, fotografie s psaným
textem, koláž, audiovideo, fotografie, 3D výtvarné modely

Rozsah literární soutěžní práce by měl být minimálně 1 a maximálně 3 strany textu. 

Video může mít maximální rozsah 3 minuty.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) 

musí být zaslány (e-mailem nebo poštou) nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě do knihovny.

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2019.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v knihovně během měsíce listopadu 2019.