Knihovna v novém

18.01.2017 22:53

Vážení čtenáři, ve středu 18. ledna jsme pro Vás otevřeli knihovnu v novém. Modernizaci knihovny umožnil nový dotační titul Obecní knihovny vyhlášený Jihomoravským krajem v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova 2016. Dotaci mohly využít knihovny v obcích do 3 000 obyvatel. Velkou zásluhu na novém vybavení a modernizaci knihovny má vedení obce Rozdrojovice, které se rozhodlo projekt podpořit částkou 25.000,- Kč, přičemž celkové náklady byly ve výši 50.000,- Kč. 

A co najdete v knihovně nového?

- bílé zdi nahradila barevná a světlá výmalba

- bylo vyměněno zadní netěsnící okénko s neestetickými mřížemi za nové, plastové

- bylo zakoupeno 16 nových knihovních regálů

- byl dovybaven dětský koutek (křesílkem a stolečkem)

- bylo zakoupeno pěkné a pohodlné křeslo

- byla pořízena čtenářská stojací lampa.

Nově tak mohl být v knihovně vybudován čtenářský koutek pro pohodlný výběr literatury, případně k příjemnému posezení s knihou. Právě knihovny k tomuto nabízejí ideální prostředí.

Z drobných výdajů byl pořízen přehoz na křeslo, opěrka zad pro pohodlné sezení v křesle, vláček do dětského koutku.

Věříme, že nové prostředí přispěje k příjemnějšímu pobytu v knihovně a může motivovat další zájemce o využívání jejích služeb.

Mezi standardní službu knihovny patří již dlouhodobě také nabídka regionálních tiskovin s aktuálními informacemi (Brněnský Metropolitan, KAM, 5 plus 2, čtvrtletník rozhlasové stanice Vltava).

Vizí knihovny pro rok 2017 je nejen rozšířit počet registrovaných čtenářů a zájemců o nabízené služby, ale ještě více podporovat rozvoj čtenářství a osvěty v Rozdrojovicích.