Máte rádi hádanky?

13.01.2012 21:46

H Á D A N K A  P R O  Z V Í D A V É

Všichni ho znají, všichni ho mají rádi, ale nejvíce děti.

Je to vynálezce a také mírně potrhlý profesor. Vyznačuje se tím, že nosí pořád stejné oblečení (bílá košile, červené sako, modré kalhoty s proužky, fialový motýlek a černobílé boty). Jeho vynálezy většinou nejsou zrovna nejlepší a často proto končí v koši. Má kapitánský průkaz (může řídit loď) a řidičský průkaz (řídí staré auto).

Jeho schopnosti byly předznamenány už v dětství, jak sám uvádí: "V šesti letech jsem už uměl číst obráceně a počítat od tisíce k nule". Jeho zájmy se pak rozvíjely směrem k přírodním vědám a technice, a už jako malý si "zařídil dílnu a celé dny ... tam vymýšlel a tvořil". Pravděpodobně ho nezasáhlo klasické vzdělání, což vysvětluje jeho neznalost latiny.

Je poněkud nepraktický, roztržitý a nepořádný. Nezdá se, že by například své knihy měl uspořádané v nějakém přehledném stavu – naopak. Má je uložené všelijak, a když nějakou potřebuje, občas se nevyhne zuřivému hledání.

Má vášeň pro chemii – místo, kde pracuje, je laboratoří, nikoliv dílnou. Vzhledem ke způsobům, jakými nakládá s hmotou a jak ji transformuje, ho lze pokládat za pokračovatele středověkých alchymistů. Ovšem není jen stoupencem techniky a přírodních věd. Jeho záběr je podstatně širší; svou podstatou je polyhistor. Orientuje se v prehistorii, středověkých dějinách, egyptologii, mytologii, kulturologii a řadě dalších oborů. Své poznatky využívá i ke korekci informací svých vědeckých kolegů, není ovšem nic známo o jeho publikační činnosti.

Je pochopitelné, že tak široké studijní a badatelské zájmy postavě neumožňují, aby se intenzivněji věnoval beletrii a obecně odpočinkové četbě. Někdy usíná

i u novin. Sem tam se k relaxační četbě uvelebí na pláži nebo i doma, ale

ve srovnání s ostatními jsou to spíše výjimky.

Je autorem velkého množství vynálezů. Vyjmenovat všechny jeho vynálezy není možné, již v počátcích své činnosti slavil úspěch s 3333. vynálezem. Tím prvním bylo malé rádio.

Přehled některých jeho vynálezů:

Roboti:

Vrtichvost (univerzální hlídací pes)
ANANAS (Absolutně Neškodný Automatický Nečistotu Absorbující Stroj - uklízecí robot)
PES (Pomocný Elektronický Slídič)
MIŠ (Malý Inteligentní Šmejdil)

 

Dopravní prostředky:

superponorka
řiditelný létající koberec
balónkostroj

 

Pilulky:

chechtavý prášek

chronospirin (proti následkům pohybu v čase)

prášky na procházení zdí

zmenšovací dražé

karamely na mládnutí

 

POKUD JIŽ VÍTE, O KOHO SE JEDNÁ, MÁME PRO SPRÁVNÉ LUŠTITELE V KNIHOVNĚ SLADKOU ODMĚNU...