Návštěva dětí z mateřské školky v obecní knihovně

04.07.2018 23:08

V pondělí 23. dubna navštívily knihovnu dvě skupinky dětí z mateřské školy za doprovodu paní učitelky Dobiášové. Cílem návštěvy bylo podpořit čtenářství nejmenších dětí a současně vzbudit mezi dětmi zájem o pravidelnou návštěvu knihovny.

Akci podpořila Městská knihovna v Kuřimi, která v rámci své metodické činnosti pro knihovny okresu Brno-venkov podporuje pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v knihovnách a zajistila lektorku Mgr. Pavlu Hrdinovou.
Akce by byla pro děti zcela zdarma.

Městská knihovna v Kuřimi finančně podpořila konání lekce pro první skupinku, konání lekce pro druhou skupinku finančně podpořila obec Rozdrojovice.
Program s názvem KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD se dětem i paním učitelkám moc líbil.

Knížka je můj kamarád – motivační interaktivní program pro mateřské školy.

 

Lektorka:   Mgr. Pavla Hrdinová, vystudovala obor Český jazyk a literatura a Latinský jazyk a literatura na FFMU Brno a obor Výtvarná výchova na PedFMU Brno, dvacet let vyučovala tyto předměty na Gymnáziu Blansko, má za sebou i krátkou praxi učitelky v MŠ. Vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, přednáší Dějiny umění a Dějiny literatury v programech celoživotního vzdělávání.