Pasování na čtenáře dětí ze Základní školy Rozdrojovice

30.03.2014 09:17

V pátek 28. 3. 2014, právě na Den učitelů, přišla do knihovny s dětmi ze základní školy paní učitelka Mgr. Petra Horáková na akci, která se již tradičně označuje jako PASOVÁNÍ ČTENÁŘU. Jedná se o slavnostní pasování dětí do stavu čtenářského, které je spojeno se zkouškou, zda si děti pasování na čtenáře opravdu zaslouží. Musí proto před samotným pasováním prokázat, že již poznají písmenka, umí číst a že také již znají některé knížky. A jaké by to bylo pasování bez pana krále. Knihovna se proto obrátila na pana krále Knihomila, který je známý tím, že má knížky moc rád a všichni jeho poddaní jsou nadšenými čtenáři. Pan král slíbil, že rád do Rozdrojovic přijede a svůj královský slib také dodržel.

Všechny děti úspěšně splnily úkoly, které si pro ně pan král a paní knihovnice připravili.

Prvním úkolem bylo poznat, z jaké knížky je úryvek, který pan král a paní knihovnice přečetli. Děti správně poznaly knížku Povídání o pejskovi a kočičce, Ferdu Mravence, Pinocchia, Příběhy z pařezové chaloupky a Broučky. Většinou jim k tomu stačilo hned několik úvodních vět úryvku. Další disciplínou bylo hádat jména ryb z věty, kde druhá písmenka každého slova tvořila jejich pojmenování. A poslední soutěží byl pohádkový kvíz, kde děti výběrem jedné ze tří možných odpovědí prokázaly, zda znají pohádky a básničky (např. Polámal se mraveneček, Mach a Šebestová nebo jméno víly z pohádky o Pinocchiovi).

A nyní již mohlo začít samotné pasování. Všichni účastnici museli po panu králi opakovat slavnostní slib a svým podpisem stvrdit, že jej budou dodržovat. Pamětní list potvrdil pan král královskou pečetí a také dětem ukázal, jak se taková pečeť dělá. Od paní učitelky dostaly děti z 1. třídy medaile a knížku na památku. Na závěr a za odměnu se děti mohly podívat na pohádku o tom, jak si opičáci Hup a Hop hráli na školu. Tato část pasování se asi dětem líbila nejvíce. Na památku se všechny děti vyfotily s panem králem a s paní učitelkou a slíbily, že do obecní knihovny zase příště rády přijdou.

Fotografie ze slavnostního pasování:

https://knihovnarozdrojovice.rajce.idnes.cz/Pasovani_deti_ze_Zakladni_skoly_Rozdrojovice_na_ctenare


Text slavnostního slibu:

Slibuji ve jménu všech krásných knížek,

pohádek, příběhů a básniček

Budu se vždy chovat

jako rytíř řádu čtenářského

Budu knížky opatrovat

jako nejvzácnější poklady

Budu je mít rád

Budu se k nim chovat opatrně a s úctou

Tak slibuji!