Pasování prvňáčků v Rozdrojovicích

08.04.2017 22:25

V pondělí 5. dubna se v 1. třídě Základní školy v Rozdrojovicích konalo pasování prvňáčků na čtenáře, na kterém se podílela Obecní knihovna Rozdrojovice ve spolupráci s třídní paní učitelkou Eliškou Slavíkovou. Na pasování přijela z daleké pohádkové říše paní královna a víla Knihomila. Obě velice pečlivě sledovaly, zda děti splní požadované úkoly, aby mohly složit slavnostní čtenářský slib a stát se tak skutečnými čtenáři. Všechny děti musely nahlas  přečíst jednu větu z knížky Bubáček od Daniely Krolupperové (z edice První čtení), pomoci vyluštit hřebenovku s tajenkou (název jarní rostlinky) a vyplnit správně slovní doplňovačku. Teprve poté zazněly slavnostní fanfáry a paní královna mohla s velkým královským mečem pasovat všechny děti na skutečné čtenáře. Aby byl čtenářský slib, který děti musely po paní královně nahlas opakovat včetně závěrečného Tak slibuji, platný, musely se vlastnoručně podepsat zlatým královským perem na pasovací listinu a  za pomoci královského pečetidla si na ni vlastnoručně zhotovit pečeť. Obecní knihovna se tak může těšit na nové čtenáře z řad letošních prvňáčků, kteří dosvědčili, že je ve škole na to, aby se stali dobrými čtenáři, dobře připravili.

https://monikrat.rajce.idnes.cz/Pasovani_na_ctenare_v_Rozdrojovicich_-_5._4._2017/