Pasování rozdrojovických prvňáčků na čtenáře knihovny

04.07.2018 23:42

Ve čtvrtek dne 10. května dopoledne se konalo v prostorách Základní školy Rozdrojovice pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Pasování iniciovala paní učitelka Mgr. Jaroslava Váňová, na akci se podíleli studenti VOŠ oboru knihovnictví Obchodní akademie Brno. Kromě pečlivě připravených úkolů, kterými museli prvňáčci "panu králi" dokázat, že jsou skutečnými čtenáři, měly mezi dětmi velký úspěch převleky studentů za pohádkové bytosti. Studenti převlečení za různé pohádkové 

a filmové postavy (např. Maková panenka, Pat a Mat, čarodějnice, Jack Sparrow) připravili pro prvňáčky pestrý dvouhodinový program. Svoje uznání vyjádřila i paní učitelka: "...Dále jsem Vám chtěla ještě jednou poděkovat za krásně připravené Pasování na čtenáře." 

Pan král pasoval na čtenáře celkem devatenáct prvňáčků, kteří složili slavnostní slib, podepsali se na znamení pravdivosti slibu zlatám perem pana krále na amětní list a opatřili jej na závěr královskou pečetí, kterou jim pan král zapůjčil. Noví malí čtenáři obdrželi průkazku do knihovny a rádi slíbili, že se do knihovny přijdou se svými rodiči podívat.