Přáni do nového roku a otevírací doba knihovny

26.12.2019 23:54

Obecní knihovna Rozdrojovice přeje všem čtenářům úspěšný a šťastný rok 2020 plný splněných předsevzetí, chuti a odvahy překonávat překážky a touhy hledat moudrost i odpočinek v dobré četbě. 

KRÁSNÝ A ŠŤASTNÝ ROK 2020!

Mezi svátky bude mít knihovna zavřeno.

Otevřeno bude opět v pátek 3. ledna 2020 v běžnou otevírací dobu, od 16 do 19 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

V roce 2020 si budeme připomínat 350 let od úmrtí jedné z našich největších osobností - Jana Amose Komenského. V řeči Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělání, pronesené dne 28. listopadu 1650 v Blatném Potoku v Uhrách, zdůraznil význam knih pro rozvoj moudrosti v životě každého člověka:

"I řekl jsem, že kdo se chce stát vzdělaným, musí si nad zlato a stříbro vážiti knih. A právem. Knihy jej totiž mohou při vésti k cíli jeho tužby, nikoli zlato a stříbro. Co má tedy raději chtít? Hladový jistě raději chce chléb než zlato, slepý mast na oči než stříbro, smrtelně nemocný léky než poklady. K ničemu by nebylo pole, kdyby se nedostávalo semen, k ničemu by nebyly včely, kdyby nebylo zahrad a luk, kde by sbíraly med, k ničemu by nebyli mravenci, kdyby nebylo polí, na nichž by hledali potravu.'A k ničemu by nebyly oči, kdyby se nebylo nač dívat, k ničemu by nebyl čich, kdyby nebylo vůní, k ničemu by nebyly uši, kdyby nebylo zvuků atd. K ničemu by nebyl ani rozum, kdyby nebylo pokrmu moudrosti, který poskytují dobré knihy, plné dobrých pravidel, příkladů, mravů, zák;onů a náboženství. (Knihy jako nejvěrnější přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně, jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí i věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih! Kdyby nebylo knih, byli bychom všichni úplně nevzdělaní, protože bychom neznali minulost, neměli bychom vědomosti o věcech božských ani lidských. A kdybychom nějaké vědomosti měli, byly by to báje proměněné tisíckrát v něco jiného těkavou nestálostí ústního podání. Jaký božský dar věnovaný lidské mysli jsou tedy knihy! Nic většího nad něj nemohlo být dopřáno pro život paměti a úsudku! Nemilovat je znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. A to je urážka boha stvořitele, který chce, abychom byli jeho obrazem. Varujme se tedy toho! Pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu, bez knih pak nikdo nebývá učený ani ve škole. Jestliže tedy milujeme školy, milujeme i knihy, duši škol. Neboť nejsou-li školy oživovány knihami, jsou mrtvy."

https://www.staletekoreny.cz/jan-amos-komensky