Úspěšný a šťastný nový rok 2019

01.01.2019 15:31

Vážení čtenáři, 

Obecní knihovna Rozdrojovice Vám přeje do nového roku 2019 nejen hodně pěkných čtenářských zážitků, ale zejména dostatek času na všechno, co ve svém životě považujete za důležité. Ať Vám jsou ve Vašem každodenním životě a při jakémkoli Vašem rozhodování knihy užitečným, milým a vyhledávaným společníkem, rádcem, zdrojem poznání, pohody a moudrosti.

Úspěšný a šťastný rok 2019!

Vaše Obecní knihovna Rozdrojovice