Výtvarná soutěž pro děti základní školy o nejlepší logo (značku) knihovny

05.03.2012 21:28

Výtvarná soutěž pro děti základní školy o nejlepší logo (značku) knihovny

Obecní knihovna Rozdrojovice vyhlašuje u příležitosti Března měsíce čtenářů výtvarnou soutěž pro děti o nejlepší logo knihovny.

 

Podmínky soutěže:

1. Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku 6 – 15 let (nejen čtenáři knihovny).

2. Úkolem bude vytvořit logo knihovny ve dvou variantách:

a) pouze grafické ztvárnění - obrázek

b) obrázek včetně textu: Obecní knihovna Rozdrojovice.

3. Maximální rozměr celé práce je velikost A4, soutěžní práce musí být na zadní straně označena  jménem, adresou a školou.

4. Logo bude používáno v digitální i tištěné podobě, na webových stránkách knihovny, případně obce.

5. Autoři soutěžních prací souhlasí s jejich vystavením na výstavě v prostorách knihovny.

6. Vítěz spolu se svým zákonným zástupcem souhlasí s výlučným užitím díla pro potřeby Obecní knihovny Rozdrojovice.

7. Soutěžní práce přijímá Obecní knihovna Rozdrojovice nejpozději do konce dubna 2012. Zahájení soutěže je 1. března 2012.

8. Všechny návrhy budou posouzeny také výtvarníkem, o výsledku budou soutěžící informováni.

Vítěz obdrží knihu a další věcné ceny.