Zpráva o činnosti knihovny v roce 2018

09.02.2019 10:07

Na webovou stránku knihovny byla doplněna nová záložka - Výroční zpráva knihovny v roce 2018. 

Děkujeme všem čtenářům za jejich přízeň v roce 2018!

 

Statistika výpůjček od 01.01.2018 do 31.12.2018  

 


 Uživatelé knihovny 
 Registrovaní čtenáři celkem :  106
 Z toho jen čtenáři do 15-ti let :  23 

Počet návštěvníků : 692


 

 Počet výpůjček CELKEM :   1749
 Počet výpůjček knih :   1722 
 Počet výpůjček periodik :   27 

 Výpůjčky knih podle tématiky 
 Beletrie půjčená dospělým :  1024 
 Naučná literatura dospělým :  136 
 Beletrie půjčená dětem :  476 
 Naučná literatura dětem :  86 
 

Zdroj: Automatizovaný knihovní systém Clavius REKS.